Ympäristö

Ilmastotutkijoiden murskaava enemmistö on yhtä mieltä siitä, että ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteella esiteollisesta ajasta vie planeettamme hallitsemattoman globaalin ilmastokatastrofin partaalle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt näkyvissä. Pohjoinen napajäätikkö on vähentynyt olemattomiin, poikkeukselliset sääilmiöt, kuten rajut myrskyt ja pitkät kuivuusjaksot ovat lisääntyneet ja aavikoituminen päiväntasaajan tuntumassa on nopeutunut. Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähättely on vaarallista. Vastatoimien jarruttelu uhkaa aiheuttaa lähitulevaisuudessa pysyviä kielteisiä seurauksia kaikille maapallon asukkaille, ympäristölle ja taloudelle.


Metsät

Meidän on vähennettävä metsähakkuut kestävälle tasolle. Metsänomistajille on luotava kannustimia, joilla heidät saadaan kasvattamaan puita pitempään ja sitä kautta sitomaan enemmän hiilidioksidia. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi avohakkuut on jätettävä historiaan ja siirryttävä enemmän harvennushakkuisiin. Metsähallituksen tulostavoitteiden jatkuva nousu on saatava kuriin, jotta kestävä metsänkasvu saadaan turvattua.


Energia

Kestämättömien energiamuotojen käyttäminen ja tukeminen tulee lopettaa mahdollisimman pian ja sitoutua uusiutuvaan energiaan. Kivihiilen kieltäminen on jo päätetty vuodelle 2029, mutta tämä ei ole riittävää, vaan sen tulisi kieltää jo 2025 mennessä. Turve ei myöskään ole kestävää energiaa ja sen päästöt ovat jopa suuremmat kuin kivihiilen. Lisäksi tämän päälle tulevat turpeen käytön aiheuttamat kattavat haitalliset ympäristövaikutukset. Turpeen käyttöä tulee vähentää julkisen hallinnon ohjaamana, jotta sen käyttö saadaan kokonaan loppumaan 2030-luvun alkuun mennessä.

Nykymuotoinen ydinvoima on jo vanhentunut energiantuotantomuoto, jolle tulevaisuuden maailmassa ei ole tilaa. Nyt työn alla olevat ydinvoimaprojektit ovat osoittautuneet hyvin ongelmallisiksi, eikä tilanne näytä parantuvan. Sen sijaan, että laittaisimme miljardeja vanhanaikaisten ydinvoimaloiden rakentamiseen, olisi rahat laitettava uusiutuvien energiantuotantomuotojen rakentamiseen ja kehittämiseen, sekä energiansäilytysongelmien ratkaisemiseen. Uusiutuvat ovat tulevaisuuden energiantuotantomuoto. Uudenlaiset ydinvoimateknologiat saattavat kuitenkin muuttaa tilannetta ja mikäli niissä tapahtuu joku suuri läpimurto, voidaan tilannetta arvioida uudestaan.


Liikenne

Hiilidioksidipäästöjämme on hillittävä merkittävästi, minkä vuoksi yksityisautoiluun panostamisen sijaan on laajennettava julkista bussi- ja junaliikennettä. Kattavalla julkisen liikenteen verkostolla pystytään vähentämään autoilun tarvetta ylipäätään. Julkisen liikenteen tukeminen ei koske pelkästään suuria kaupunkeja vaan myös pienempiä paikkakuntia, joilla autoilu on tällä hetkellä monille välttämätöntä.

Vaikka sähköautot ovatkin erinomainen vaihtoehto yksityisautoilussa, on polttomoottoriautoista luopuminen ja siirtyminen sähköautoihin tällä hetkellä suurimmalle osalle suomalaisista taloudellisesti lähestulkoon mahdotonta. Valtion tulee tukea tätä siirtymää madaltamalla sähköautojen verotusta ja korottamalla sähköautojen valtiontukea 6000 euroon tai korkeammaksi. Lisäksi valtion tulee tukea pienituloisten mahdollisuuksia muuttaa bensiini- ja dieselautoja biokaasu- tai etanolikäyttöisiksi. Useimpiin autoihin on saatavilla muutossarja, joka mahdollistaa etanolipolttoaineen käytön bensiiniautoissa.

Uusien bensiini- ja dieselautojen myynti on kiellettävä 2030-luvulla, jotta liikenteen aiheuttamat päästöt saadaan kuriin. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva liikenneinfrastruktuuri on korvattava mahdollisimman nopeasti sellaisella, jossa käyttövoima tulee sähköstä ja biopolttoaineista. Muutosta on edistettävä panostamalla joukkoliikenteeseen, työsuhdeautojen sähköistämiseen ja latausverkon laajentamiseen. Liikenteestä on tehtävä kokonaan päästötöntä vuoteen 2045 mennessä.


Ruoka

Nykyisin lihaa kulutetaan yhteiskunnassamme kohtuuttoman paljon. Lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuotanto kuormittaa ilmastoa ja ympäristöä runsaasti ja rikkoo räikeästi eläinten oikeuksia. Ilmastonmuutoksen haittojen minimoimiseksi meidän on tehtävä isoja muutoksia kulutustottumuksiimme ja lihansyönnin vähentäminen on yksi näistä muutoksista. Meidän on mahdollistettava kasvisuokavalio kaikille ja laitosruokien sekä verotuksen avulla ohjattava ihmisiä sen pariin. Lihan suuren mittakaavan tuotannosta tulee tehdä kannattamatonta ja kasvisruokatuotantoa on tuettava ja lisättävä, jotta ruoan hintaa saadaan laskettua ja kynnys kasvipohjaiselle ruokavaliolle laskee.

Tässä kuitenkin täytyy muistaa, että laadukas ruokavalio ei saa muodostua ainoastaan rikkaiden etuoikeudeksi, vaan se on turvattava kaikille. Nykyiset kasviproteiinituotteet ovat laadukkaita, maukkaita ja monipuolisia ja niihin siirtymisestä on tehtävä taloudellisesti saavutettavaa kaikille.


Yritysvastuu

Yritysten tulee kantaa päävastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valtiona Suomen tulee tukea tätä antamalla yritystukia vain niille yrityksille, jotka sitoutuvat kestävään ympäristöpolitiikkaan ja harjoittavat humaania liiketoimintaa. Yritystukia sen sijaan ei tule antaa niille yrityksille, joiden tehtaat ja kaivokset saastuttavat luontoa, jotka käyttävät kestämätöntä energiaa ja joiden työvoima koostuu kehittyvien maiden halpatyövoimasta. Yritystuilla tulee kannustaa kestävään, inhimilliseen ja ympäristöystävälliseen teollisuuteen, jolle tulee myös yhä enemmän kysyntää kansainvälisellä tasolla.