Perustulo

Vähintään 800 euron vastikkeeton perustulo tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Työnteko muuttuu maailmassa nopeasti, eikä sosiaaliturva ole pysynyt perässä. Valtion pitää olla valmiina ottamaan koppi niistä, joiden työt lähtevät alta automatisaation ja robotisaation edetessä. Perustulo turvaa ihmisten toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa ja antaa työttömäksi jääville mahdollisuuden kouluttautua uusille aloille, joita syntyy mm. digitalisaation ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehittyessä. Perustulo selkeyttää ja yhtenäistää sosiaaliturvaa sekä karsii huomattavasti siihen liittyvää byrokratiaa.


Työllisyys

Työttömyys on aina ajankohtainen aihe ja puolueet yrittävät etsiä kukin siihen omia ratkaisujaan. Viimeisimmän hallituksen aktiivimallin vaatimukset ovat työttömälle nöyryyttäviä ja hyödyttävät lähinnä vain niitä tahoja, jotka tuottavat työttömille suunnattuja kursseja ja käärivät niistä voitot itselleen. Kurssit ovat työttömälle useimmiten yhdentekeviä. Työtön ihminen ei ole turha yhteiskunnalle, ja häntä pitää tukea vaikeassa tilanteessa parhaamme mukaan inhimillisellä tavalla, ei pakottamalla.

Työntekijän asemaa on pyritty heikentämään nostamalla keskusteluun poliittisten lakkojen kieltäminen ja vaikeuttamalla työvoimapolitiikkaan osallistumista. Työvoimapolitiikkaa on nyt tehty täysin piittaamatta työntekijöiden asioista. Nykyisellä mallilla meillä tulee olemaan suurempia työvoimapoliittisia ongelmia tulevaisuudessa. Suomessa on käynnissä työn murros, jonka haasteiden ratkaisuun tarvitsemme ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen asiantuntemusta ja tukea. Tämänhetkinen politiikka ei valmistaudu siihen. Tulevaisuudessa se tarkoittaa, että Suomi jää jälkeen niin taloudellisesti kuin myös elintasossa. Mikäli liittoja ei oteta mukaan valmisteluun, yhteiskunnalliset ongelmat lisääntyvät samalla kun suuryritykset ja rikkaat hyötyvät.